Program Hakkında

Kamu Hukuku Doktora Programı, yüksek lisans eğitimini tamamlamış hukukçuların, hukuk kuramındaki ve hukuk uygulamasındaki temel sorunları ve güncel gelişmeleri bütünlüklü bir şekilde ele alabilmelerini hedeflemektedir. Bu kapsamda, hukuk felsefesi ve sosyolojisi, anayasa ve devlet kuramı, ceza hukuku ve insan hakları alanlarına yoğunlaşan bir program hazırlanmıştır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin, hem ulusal hem de uluslararası alanda yeni ve karmaşık hukuki sorunlara ve uyuşmazlıklara, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti perspektifiyle katkı sunmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca Türkiye ve Almanya arasında hukuk alanında var olan etkileşim dikkate alınarak programın çift dilli bir içeriğe sahip olması öngörülmüştür. Bu doğrultuda programda yer alan derslerin %30’unun Almanca olması ve Alman öğretim üyeleri tarafından yürütülmesi planlanmaktadır.